Styrelse

Styrelsen består av fem (5) ledamöter. Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

 

Styrelsen för 2017

 

 Ordförande  Tage Elvin
 Kassör  Annika Söderberg
 Sekreterare  Christer Jädersten
 Uthyrningsansvarig Tage Elvin
 Ledamot  Lotta Öhman
 Ledamot  Mika Sirén
 Suppleant  Sammy Söderström
 Suppleant  Jörgen Nylén

Skriv ut