Styrelse

Styrelsen består av fem (5) ledamöter. Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

 

Styrelsen för 2019

 

 Ordförande Christer Jädersten
 Kassör Annika Söderberg
 Sekreterare Lotta Öhman
 Ledamot Jörgen Nylén
 Ledamot Stefan Westerberg
 Suppleant Rigmor Westerberg
 Suppleant Joacim Persson

 

Övriga funktioner

Uthyrning av lokalen:

Rigmor Westerberg mobil nr: 070-631 07 79


Skriv ut