Styrelse

Styrelsen består av fem (5) ledamöter. Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

 

Styrelsen för 2019

 

 Ordförande  Christer Jädersten
 Kassör  Annika Söderberg
 Sekreterare  Lotta Öhman
 Ledamot Jörgen Nylén
 Ledamot  Mika Sirén
 Suppleant  Sammy Söderström
 Suppleant  Stefan Westerberg

 

Övriga funktioner

Uthyrning av lokalen:

Rigmor Westerberg mobil nr: 070-631 07 79


Skriv ut