Föreningen

Föreningens firma är Tobo Folkets Husförening u p a, Masugnsvägen 2 i Tobo.

Föreningen är ansluten till Folkets Hus Riksorganisation (FHR).

Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda möjlighet att bedriva förenings-, kultur, bildnings- och nöjesverksamhet.

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda.

För att bli medlem i föreningen måste man köpa en eller flera andelar, 1 andel i föreningen lyder på 100 kronor. Medlem äger rätt att förvärva obegränsat antal andelar.

Medlemmar som har förvärvat andel/-ar äger rätt att delta och göra sin röst hörd på årsstämman.

 

Sponsra Tobo Folkets Hus!

Vår önskan är att fler lokala företag och för all del privata aktörer vill visa sitt stöd för vår förening. Kontakta ordförande Tage Elvin i frågan. Vi har sju (9) sponsorer till vår verksamhet.

  • Åke Janssons Svets & Maskin, Tobo
  • Leif Högström Prod. AB, Tobo
  • TE`s Schakt o planering, Örbyhus
  • Colorama Örbyhus Färg, Örbyhus
  • Tobo Transport Leif Lindvall, Tobo
  • Munters Europe, Tobo
  • Tobo Component AB, Tobo
  • Nymans Ställningsmontage AB, Tobo
  • Grönvalls Skog AB, Tobo