Föreningen

Föreningens firma är Tobo Folkets Husförening u p a, Masugnsvägen 2 i Tobo.

Föreningen är ansluten till Folkets Hus Riksorganisation (FHR).

Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda möjlighet att bedriva förenings-, kultur, bildnings- och nöjesverksamhet.

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda.

För att bli medlem i föreningen måste man köpa en eller flera andelar, 1 andel i föreningen lyder på 100 kronor. Medlem äger rätt att förvärva obegränsat antal andelar.

Medlemmar som har förvärvat andel/-ar äger rätt att delta och göra sin röst hörd på årsstämman.

 

Sponsra Tobo Folkets Hus!

TOBO

Åke Jansson Svets & Maskin AB

Leif Högström Prod. AB

Tobo Transport, Leif Lindvall

Munters Europe AB

Tobo Component AB

ÖRBYHUS

TE`s Schakt o planering

Colorama Örbyhus Färg

ICA Supermarket

Löthmans Däckservice

 

Tobo Folkets Hus ser gärna fler företag som vill stödja vår förening.