Historik

TOBO FOLKETS HUS

ÄR EN ÖPPEN DEMOKRATISK MÖTESPLATS och spelar en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga för människor i hela landet.

Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Bland oss samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer sedan över 100 år tillbaka och tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Genom vår riksorganisation tar vi aktivt avstånd från rasistiska och antidemokratiska grupperingar.

Tobo Bruk saknade en gemensam samlingslokal under många år där man kunde ha medlems-, fackförenings-möten, dans och andra evenemang. Det fanns en Arbetarlokal i sämre skick men behovet av en samlingslokal på orten hade diskuterats funder många år. Det initierades i och med Monarks tillkomst på orten 1937.

Bildandet av ett Folkets Hus ägde rum 1941, startade innan man hade egna lokaler. Arbetet med att låta föreningar och enskilda medlemmar teckna andelar i föreningen påbörjades omgående.

Den allra första styrelsen för Tobo Folkets Hus bestod 1941 av följande personer; ordförande Henrik Carlsson, sekreterare Valter Karlsson, kassör Gunnar Söderström samt ledamöterna Oskar Johansson och Kalle Lövgren.

Man kan läsa i den förnämliga Tobo boken att fabrikör Birger Svensson skaparen av Monark skänkte en byggnadstomt vid den då nyanlagda vägen mellan Tobo och Tierp.

Med dessa förutsättningar så kunde arbetet förverkligas med att ge orten en samlingslokal.

I augusti månad närmare bestämt den 13 augusti 1944 invigdes Tobo Folkets Hus med musik, sång, tal och film. Föreningens ordförande Valter Karlsson välkomsttalade. Fabrikör Birger Svensson fortsatte sin givmildhet genom att skänka en gåva, 5000 kr. till inköp av inventarier.

Folkets Hus lokalen användes flitigt under 1940-, 50- och 60-talet. Men med åren blev fastigheten i dåligt skick vilket innebar att verksamheten låg mer eller mindre nere från början av 1970-talet och in på 80-talet.

Den plats som Folkets Hus i Tobo finns vid idag är f.d. Tobo Bruk AB`s brukskontor från 1941 till 1985. Tidigare än då var det en snickerifabrik i lokalerna.

I november 1986 invigdes det nya Folkets Hus, alldeles invid Tobo masugn d.v.s. mitt i Tobos hjärta!

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mera!


Skriv ut