Historik

Tobo saknade en gemensam samlingslokal där man kunde ha medlemsmöten, fackföreningsmöten, dans och andra evenemang. Behovet av en samlingslokal på orten hade diskuterats från i några år, men initierades i och med Monarks tillkomst på orten 1937. Bildandet av ett Folkets Hus ägde rum 1941 innan man hade egna lokaler. Arbetet med att låta föreningar och enskilda medlemmar teckna andelar i föreningen påbörjades omgående.

Den allra första styrelsen för Tobo Folkets Hus bestod av följande personer; ordförande Henrik Carlsson, sekreterare Valter Karlsson, kassör Gunnar Söderström samt ledamöterna Oskar Johansson och Kalle Lövgren.
Man kan läsa i den förnämliga Tobo boken att fabrikör Birger Svensson skaparen av Monark skänkte en byggnadstomt vid den då nyanlagda vägen mellan Tobo och Tierp.
Med dessa förutsättningar så kunde arbetet förverkligas med att ge orten en samlingslokal.

I augusti månad närmare bestämt den 13 augusti 1944 invigdes Tobo Folkets Hus med musik, sång, tal och film. Föreningens ordförande Valter Karlsson välkomsttalade. Fabrikör Birger Svensson fortsatte sin givmildhet genom att skänka en gåva, 5000 kr. till inköp av inventarier.

Folkets Hus lokalen blev med åren i mycket dåligt skick vilket innebar att verksamheten låg mer eller mindre nere under några år på 1970-talet.

År 1985 köptes det gamla brukskontoret. Lokalerna var tidigare en snickerifabrik men har sedan 1941 tjänat som brukskontor för Tobo Bruk AB. Under hösten 1986 och invigdes det ”nya Folkets Hus” alldeles invid Tobo masugn d v s mitt i Tobos hjärta.


Skriv ut